Page 1

Disclaimer

Deze website is opgezet en wordt onderhouden door en in opdracht van Stichting Film.nl. Hoewel de informatie met zorg en aandacht is samengesteld is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hiervan kan melding worden gemaakt.

Stichting Film.nl en de partijen die namens haar aan de website werken of hebben gewerkt zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten, fouten in artikelen en fouten in sites en applicaties waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Bepaalde links leiden naar informatie buiten Film.nl. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men deze applicatie. Hoewel Stichting Film.nl selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Stichting Film.nl en de partijen die namens haar aan de website werken of hebben gewerkt sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Film.nl.

We gebruiken cookies om je de beste ervaring te kunnen bieden. Wil je cookies toestaan op deze website ?
Dit is een kijkwijzer popup